Zo krijg je je geld terug na een verkeerde of dubbele overschrijving

Je schrijft een bedrag over op een verkeerd rekeningnummer. Of je betaalt eenzelfde factuur per vergissing twee keer. Hoe zorg je er dan voor dat je je geld nog terugkrijgt?

Zo krijg je je geld terug na een verkeerde of dubbele overschrijving

Wellicht doe jij ook je overschrijvingen via homebanking. Het valt dan niet uit te sluiten dat er af en toe eens iets misgaat. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat je een vergissing begaat in het rekeningnummer waarnaar je overschrijft. Of misschien heeft je partner een factuur al betaald en doe jij dat nog eens. Wat zijn dan je rechten?
 

Je bank aanspreken?

Je bankier is in de regel niet verantwoordelijk voor de overschrijving die je deed. Je kan van je bank dan ook niet verwachten dat ze het bedrag dat je verkeerd overschreef aan je terugstort. Een uitzondering op die regel bestaat als de foutieve overschrijving te wijten was aan een fout of een storing in de thuisbankiermodule van de bank waarvan je gebruik maakte. Als je niet weet naar wie je het bedrag hebt overgeschreven, kan je aan je bankier wel vragen of die de gegevens in kwestie kan bekomen via de bank waar de begunstigde een rekening had.
 

En de begunstigde?

De begunstigde van je foutieve overschrijving kan je in principe wel aanspreken. Je kan vragen dat die het bedrag dat je onterecht aan hem of haar stortte aan je terugbetaalt. Je kan daarbij argumenteren dat je een zogenaamde onverschuldigde betaling deed. Heeft de begunstigde van de overschrijving nog een (andere) vordering op jou (bv. je stortte ten onrechte aan je verhuurder een bedrag maar staat nog een maand huur achter) dan kan deze wel weigeren om het bedrag dat je onterecht overschreef aan je terug te betalen.
 

Hij betaalt niet terug

Betaalt de begunstigde van de verkeerde overschrijving je het geld dat je stortte niet spontaan terug dan kan je hem in eerste instantie aanmanen via een aangetekende brief. Helpt ook dat niet dan zal je een procedure voor de rechtbank moeten starten. De begunstigde van de overschrijving moet je soms ook intresten betalen. Deze intresten zijn minstens verschuldigd vanaf de (aangetekende) aanmaning die je stuurde. Als je kan aantonen dat diegene aan wie je betaalde te kwader trouw was (dat is het geval van zodra hij wist dat je ten onrechte iets op zijn rekening stortte), dan kan je intresten vragen vanaf het moment dat hij op de hoogte was van de verkeerde betaling.

Woensdag 14 November 2018 om 18:0

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

// //
// // //
// // // //