Zo weet je onder welk paritair comité je valt

Als je als werknemer in de privésector actief bent, dan behoort je werkgever tot een welbepaald paritair comité. Ook voor jou is dat niet zonder belang. Hoe kom je te weten over welk paritair comité het gaat?

Zo weet je onder welk paritair comité je valt

In België bestaan er meer dan 150 paritaire comités en subcomités. Elke werkgever in de privésector valt onder zo’n comité. Binnen zo’n comité worden collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten. Die bepalen mee de loon- en arbeidsvoorwaarden die voor jou gelden. Wat moet je daar als werknemer van weten?
 

Het belang

Het paritair comité waaronder je werkgever valt heeft ook voor jou als werknemer gevolgen. Meer bepaald bevatten de cao’s die binnen zo’n paritair comité worden afgesloten onder andere afspraken over minimumlonen die in de sector gelden, indexaanpassingen van het loon, eventuele premies waarop je aanspraak kan maken en dies meer. Om je concrete rechten als werknemer te kunnen inschatten, is het dan ook van belang te weten onder welk paritair comité je werkgever valt.
 

Hij mag niet kiezen

Je werkgever kan niet zomaar kiezen onder welk paritair comité het bedrijf precies valt. Mocht dat wel het geval zijn, dan was de kans overigens groot dat je werkgever koos voor het voor hem meest gunstige paritair comité. Het is integendeel vooral de sector waarin je werkgever actief is (en eventueel de regio waar het bedrijf gelegen is) dat bepalend is om te weten met welk paritair comité je rekening moet houden.
 

Het bedrijf van je werkgever valt in principe onder één enkel paritair comité ook als er meerdere activiteiten in het bedrijf worden gedaan. Bepalend is in dat geval de hoofdactiviteit. Dit is de economische activiteit waaraan de meeste arbeidsuren worden besteed of waarin de meeste personeelsleden worden tewerkgesteld.
 

Hoe weet jij het?

Om te weten onder welk paritair comité je werkgever valt, kan je je loonfiche nakijken. Daar wordt het bevoegde paritair comité op vermeld. Mogelijks staat dit ook in je arbeidsovereenkomst. Je zou natuurlijk ook altijd aan de personeelsdienst van het bedrijf waar je werkt kunnen vragen hoe het precies zit.

Woensdag 6 December 2017 om 14:0

Jan Roodhooft, advocaat

// //
// // //
// // // //